Om biopati

Biopatiens grunnleggende teori baserer seg på at sykdommer ikke er noe som rammer tilfeldig,

men utvikles grunnet indre og ytre belastninger.

 

God helse er noe som kan gjenopprettes når kroppen får de rette forutsetninger for det.

Kroppens helse baserer seg på et livsviktig forhold mellom alle mikroorganismene som lever i og utenpå kroppen vår.

Vi skjønner da at det er avgjørende å opprettholde denne balansen for å opprettholde god helse.

 

Forskyvning i balansen kan fort skje. En antibiotika kur kan forskyve balansen av mikroorganismene

i tarmene. Og spiser vi mat med mye sukker vil vi fore bakteriegrupper så de kommer i overvekt. Spiser vi derimot et fiberrikt kosthold uten sukker, vil vi fore de «snille» tarmbakteriene og «sulte ut» trøbbelmakerne. 

 

Infeksjon i kroppen forårsaket av virus, bakterier eller andre mikrober, som ikke har blitt ryddet ordentlig ut av

immunforsvaret, for eksempel som et resultat av antibiotika, kan bli liggende i "dvale". 

Når immunforsvaret på et senere tidspunkt blir svekket, vil mikrobene klare å blusse opp igjen.

 

Slik kan vi pådra oss kroniske betennelsessykdommer.

Woman on blurred background using digita

Homøostase

Cellens behov for likevekt er grunnleggende. 

Utgangspunktet er at sykdom utvikles når homøostasen (likevekten) brytes, det vil si når summen av de belastninger vi blir utsatt for overskrider kroppens iboende evne til selvregulering.

Vi kaller alle disse belastninger med et felles uttrykk for antihomøostatiske faktorer.

"Homeostase er organismens opprettholdelse

av konstante og stabile fysikalsk-kjemiske forhold i det væskemiljøet som omgir de enkelte celler,det såkalte «indre miljø»"

sml.snl.no

Antihomøostatiske faktorer

 

Psykiske faktorer
Psykisk stress, emosjonelle konflikter, utilfredsstillende arbeidsforhold, sorg, bekymring, sinne, angst, depresjoner.

 

Genetiske faktorer
Vår medfødte konstitusjon.

Mikrobiologiske faktorer
Kroppens helse baserer seg på et livsviktig forhold mellom symbiotiske mikroorganismer og selve vertsorganismen.

Kroniske infeksjonsfokus og forskyvning av kroppens indre miljø kan få mikrober til å utvikle seg patogent/gjøre deg syk.

Kjemiske faktorer
Kjemiske faktorer som miljøgifter, tilsetningsstoffer i mat og drikke, kaffe, sigaretter og medisiner 

er en annen vanlig belastningsgruppe som hyppig truer kroppens homøostase.

Fysiske faktorer
Fysisk stress, mangel på søvn, mosjon og frisk luft. I tillegg til dette finnes påvirkning av stråling

fra mikrobølgeovner, TV, data, mobiltelefoner, kraftledninger med mer.

Biopati

Det er sjelden en enkelt faktor som gjør oss syke. Det er summen av alle belastningene vi utsetter oss for 

i forhold til kroppens og psykens evne til å omsette, bryte ned og fjerne belastningene som bestemmer helsen vår.

Hvis summen av de belastninger kroppen blir utsatt for overskrider dens evne til å opprettholde likevekt,

utløses en serie fysiologiske reaksjoner slik at cellen på best mulig måte kan opprettholde sine livsbetingelser.

Dette kalles for adaptasjon eller tilpasning. Kroppen går igjennom en rekke faser i sin søken etter likevekt/homøostase. Dette kalles i biopatien for adaptasjonsfaser.

For å få kroppen tilbake til sunnhet og homøostase, må vi snu prosessen og få til et motsatt faseforløp.

Dette gjøres ved å styrke kroppens egen regenerasjonskraft på samme tid som vi fjerner de belastningene den er utsatt for. Vi må minske de antihomøostatiske belastningsfaktorer og øke kroppens regenerasjonskapasitet.

Kroppen må tilpasse seg de belastninger den påføres, og giftstoffer den ikke klarer å kvitte seg med blir deponert i vevet hvor det gjør minst skade. For å få renset ut disse giftstoffene er vi helt avhengig av at avgiftningsorganene fungerer. Etter for eksempel inntak av alkohol må avgiftning opprioriteres, da må noe annet nedprioriteres som i dette tilfellet fordøyelsen!

 

Et annet tilfelle kan være at fordøyelsen tar mer energi enn forventet fordi nedbrytningen av mat er mangelfull som følge av dårlig bakterielt

miljø i tarmen, nå vil typisk avgiftning nedprioriteres og resultatet kan bli ømme ledd og muskler.

the%20scientist%2Cdoctor%2C%20make%20alt
 
Alternative practitioner treating woman

Biopatisk konsultasjon

En biopatisk konsultasjon består av klientintervju, ulike tester/prøver og oppsett av en biologisk medisinsk kur.

Analyse av pasienten gjøres ut fra både et orientalsk og vestlig medisinsk synspunkt. 

Testmetodene som benyttes:

 

Irisdiagnostikk

viser kroniske tilstander på organer og slimhinner

Tungediagnose

indikerer mangler eller overskudd (kinesisk medisin)

 

Refleksologi

undersøkelse av ømme punkter i foten og i øret - svekkelser og blokkeringer av

indre organer, skjelett og muskulatur. Metodene brukes også som behandling.

 

Spenglersantest

viser mikrobers dysbiotiske utviklingstrinn som mulig årsak til kroniske lidelser

 

Levende blodanalyse

identifiserer forskjellige utviklingsstadier av bakterier og andre mikroorganismer

 

Tørrblodanalyse

viser grad og mengde kroppen danner av frie radikaler

Blodprøver/tester

blodprøver og tester som sendes til laboratorier for analyse

Biopatiske undersøkelsesmetoder

 

En biopatisk konsultasjon består av klientintervju, ulike tester/prøver og oppsett av en biologisk medisinsk kur.

Levende 

blodanalyse

Blood cells.jpg

I et mørkefeltsmikroskop kan vi se hva som preger blodet akkurat nå. Vi ser røde blodceller, hvite blodceller og blodplater, men vi ser også om formen på blodcellene tilsier sunnhet og optimal helse.

 

Vi ser om cellene «oppfører»seg normalt, og vi kan se om det er stoffer som ikke burde være til stedet i blodplasma som f.eks urinsyre, kolesterol og

giftstoffer

Irisanalyse

Image by Arteum.ro

Iris kan fortelle noe om personens medfødte konstitusjon  samt hva livet har ført meg seg av belastninger.

 

Analysen er svært verdifull sammen med mørkefelts analysen (blodanalyse) som sier noe om tilstanden i blodet nå.

Pasienthistorien sammen med disse to analysene kan gi oss gode indikasjoner på hvor belastiningene sitter i kroppen, og indikere hvilke organer som må styrkes for å oppnå balanse og god helse igjen.