top of page

Om biopati

Både skolemedisin og komplementær medisin bygger på kunnskap vi har fra biologer som forsker på cellefysiologi.

Dette er kunnskap om konstruksjon og funksjon til alle organellene (mikroskopiske organer som utfører spesifikke oppgaver inne i cellen) og fettmembranen til cellen.

Gjennom millioner av år med utvikling, er det en ting som ikke har forandret seg, cellens behov for å leve i et konstant miljø.  Dette kalles homøostasen – likevekten!

 

Alle kroppens prosesser har kun ett eneste formål: Å opprettholde homøostasen for cellen – kroppens grunnfunksjon!

Woman on blurred background using digita

Hvorfor blir vi syke?

Når cellenes og kroppens homøostase blir truet, oppstår ubalanser som fører til det vi kaller sykdom.

Denne likevekten er selve grunnlaget for at vi kan fungere med et sterkt forsvar mot både fysiske og psykiske belastninger.  

 

Når vi først har blitt syke eller utviklet en kronisk lidelse, er det tegn på at kroppen allerede har belastninger den ikke klarer å regulere. Ved bruk av kjemiske stoffer som ytterlig belaster organene øker vi bare ubalansen i kroppen.

 

Fra naturens side har kroppen en innebygd evne til å helbrede seg selv, en evne til selvregulasjon. Fysiske og psykiske belastninger minsker kroppens evne til selvregulasjon. Dette kan være stress, dårlig kosthold, miljøgifter, bivirkning av medisiner og kroniske infeksjoner m.m.

 

Når disse belastningene overskrider kroppens evne til å opprettholde sin balanse – starter utviklingen på det vi kaller sykdommer.

Antihomøostatiske faktorer

 

Psykiske faktorer
Psykisk stress, emosjonelle konflikter, utilfredsstillende arbeidsforhold, sorg, bekymring, sinne, angst, depresjoner.

 

Genetiske faktorer
Vår medfødte konstitusjon.

Mikrobiologiske faktorer
Kroppens helse baserer seg på et livsviktig forhold mellom symbiotiske mikroorganismer og selve vertsorganismen.

Kroniske infeksjonsfokus og forskyvning av kroppens indre miljø kan få mikrober til å utvikle seg patogent/gjøre deg syk.

Kjemiske faktorer
Kjemiske faktorer som miljøgifter, tilsetningsstoffer i mat og drikke, kaffe, sigaretter og medisiner 

er en annen vanlig belastningsgruppe som hyppig truer kroppens homøostase.

Fysiske faktorer
Fysisk stress, mangel på søvn, mosjon og frisk luft. I tillegg til dette finnes påvirkning av stråling

fra mikrobølgeovner, TV, data, mobiltelefoner, kraftledninger med mer.

-

For å klare å utføre alle de livsviktige biokjemiske oppgavene i cellene, er cellen helt avhengig av bl.a.:

 

God blodtilførsel, normal temperatur ,normalt vanntrykk (blodtrykk), riktig PH verdi (syre/base) og  riktig forhold mellom elektrolyttene (kroppens mineraler).

Alle belastningsfaktorer har det til felles at de forstyrrer kroppens likevekt. Sykdom er ofte ikke annet enn kroppens måte å gjenopprette balansen. Sykdomstegnene er ofte symptomene vi får når immunsystemet retter opp ubalansene. Jo friskere vi er, dess raskere gjenoppretter kroppen og psyken sin likevekt. Jo mer kronisk syke vi er, dess mindre evner kropp og sinn å reagere.

 

Typiske belastningsfaktorer som truer likevekten i cellen er:

 

Psykiske faktorer: Stress, bekymring, angst, depresjon

Kosthold: Næringsinnhold, miljøgifter, sigaretter, medisiner, alkohol

 

Livsstil: Søvn, fysisk aktivitet, frisk luft, stråling, mm.

Når det er flere belastningsfaktorer som stresser kroppen. Så vil kroppen miste evnen til å forsvare seg mot virus, bakterier, sopp og andre sykdomsfremmkallende mikrober.

Ikke minst er det avgjørende hva slags bakterie som hersker i tarmen og om vi har de opprinnelige viktige bakteriene som produsere B- vitaminer som kroppen trenger til immunforsvaret.

Summen av alle belastningsfaktorene svekker styrken til immunapparatet. Og jo flere slike belastningsfaktorer vi er utsatt for både fysisk og psykisk, jo svakere blir kroppens immunforsvar.

Når immunapparatet blir tilstrekkelig svekket, klarer ikke kroppen å bekjempe bakterier, sopp og virus. Når immunapparatet kjemper en krig på alt for mange fronter, så klarer den ikke å vinne og kroppen går med kroniske bakterie-infeksjoner og virusinfeksjoner som blir stående og tapper kroppen for energi.

En rekker bakterier klarer å kapsle seg inn i biofilm og skjule seg for kroppens hvite blodceller som forsøker å markere dem slik at andre hvite blodceller kan drepe dem. Det finnes lignende forholdet som gjelder virus.

Det er akkurat dette som gjør isopatisk immunterapi så interessant, fordi denne terapien klarer å gå inn å gjenopprette cellenes evne til å bryte opp biofilm og andre faktorer, slik at de hvite blodcellen klarer å drepe bakterier og virus.

Det er avgjørende hvordan sykdom behandles, at det ikke skapes et infeksjonsfokus som blir værende i kroppen og fører til kronisk inflammasjon. Kronisk inflammasjon vil over tid bringe kroppen over i mer alvorlige sykdomsforløp.

I biopatien styrkes kroppens utrenskningsorganer og immunapparatet bygges opp slik at cellene igjen kan komme tilbake til selvregulasjon. 

biopatisk konsultasjon
Alternative practitioner treating woman

Biopatisk konsultasjon

En biopatisk konsultasjon består av klientintervju, ulike tester/prøver og oppsett av en biologisk medisinsk kur.

Analyse av pasienten gjøres ut fra både et orientalsk og vestlig medisinsk synspunkt. 

Testmetodene som benyttes:

 

Irisdiagnostikk

viser kroniske tilstander på organer og slimhinner

Spenglersantest

viser mikrobers dysbiotiske utviklingstrinn som mulig årsak til kroniske lidelser

Levende blodanalyse

identifiserer forskjellige utviklingsstadier av bakterier og andre mikroorganismer

 

Tørrblodanalyse

viser grad og mengde kroppen danner av frie radikaler

Blodprøver/tester

blodprøver og tester som sendes til laboratorier for analyse

Vitamin- og mineralstatus

viser mangler ​

Tungmetalbelastning

Biopatiske undersøkelsesmetoder

behandlingsmetoder

En biopatisk konsultasjon består av klientintervju, ulike tester/prøver og oppsett av en biologisk medisinsk kur.

Levende 

blodanalyse

Blood cells.jpg

I et mørkefeltsmikroskop kan vi se hva som preger blodet akkurat nå. Vi ser røde blodceller, hvite blodceller og blodplater, men vi ser også om formen på blodcellene tilsier sunnhet og optimal helse.

 

Vi ser om cellene «oppfører»seg normalt, og vi kan se om det er stoffer som ikke burde være til stedet i blodplasma som f.eks urinsyre, kolesterol og

giftstoffer

Irisanalyse

Image by Arteum.ro

Iris kan fortelle noe om personens medfødte konstitusjon  samt hva livet har ført meg seg av belastninger.

 

Analysen er svært verdifull sammen med mørkefelts analysen (blodanalyse) som sier noe om tilstanden i blodet nå.

Pasienthistorien sammen med disse to analysene kan gi oss gode indikasjoner på hvor belastiningene sitter i kroppen, og indikere hvilke organer som må styrkes for å oppnå balanse og god helse igjen.

Generelle kostråd

Formålet med å endre kostholdet er å understøtte kroppens evne til å fornye seg. Dette gjøres ved å tilføre nødvendige næringsstoffer i riktig mengde, slik at kroppen har tilstrekkelig med ”materialer” til å utføre sine viktige oppgaver. Samtidig er det nødvendig å redusere belastende stoffer som hindrer kroppens regenerering.

Økologisk dyrkede matvarer bør foretrekkes. Mat som er sprøytet inneholder mindre næring og i tillegg stoffer som er giftige for kroppen. Tilsetningsstoffer og miljøgifter øker kroppens behov for vitaminer og mineraler ytterligere da disse hjelper kroppen til å ufarliggjøre og skille ut toksiner.

 

Kutt ut hvitt sukker, hvitt mel, ferdigmat, gatekjøkkenmat, ketchup, eddik, bordsalt, kaffe, alkohol, kaker, godteri, brus m.m.  

Hva er en naturlig reaksjon?

Ved å arbeide med årsaken til sykdommer og lidelser, kan det oppstå det vi kaller reaksjoner i kroppen. Det kan være økt svette- og slimproduksjon, hyppig vannlating og illeluktende urin, hudproblemer, diaré og/eller utflod.

 

I tillegg kan man få økt behov for søvn og hvile, samt oppblussing av tidligere symptomer. Disse reaksjonene er midlertidige av karakter og et positivt tegn på at kroppen begynner å regenerere ved å rense ut avfallsstoffer. Er reaksjonene milde fortsetter man med kuren.

 

Blir reaksjonene imidlertid for voldsomme, tar man pause noen dager til de har minsket i styrke. Er du i tvil – ta kontakt med oss.

Konvensjonell & komplementær medisin

Den konvensjonelle skolemedisinen har sin ekspertise innen akuttmedisin, kirurgi, anestesi og diagnostikk.

 

Biologisk medisin eller komplementær medisin har kunnskap om forebygging av helse og behandling av kroniske lidelser.

 

Sammen vil de to systemene kunne utføre "mirakler"!

bottom of page